ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Школа
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Историјат, основни подаци о школи и органи од значаја за рад установе
 
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
историјат
Прехрамбено - хемијска школа је једна од најстаријих средњих стручних школа у Граду. Основана је 1935/1936. шкоске године под називом "Прва стручна продужена школа", а настала је ...
радно време
Образовно-васпитни рад у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу обавља се у две смене, по 12 одељења. Прва смена почиње са радом у 8.00 , а завршава се у 13,55 сати. Друга смена почиње са радом у 14.00 , а завршава се у 20.00 сати ...
"МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ У СРБИЈИ"