ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Школа
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Историјат, основни подаци о школи и органи од значаја за рад установе
 
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
историјат
Прехрамбено - хемијска школа је једна од најстаријих средњих стручних школа у Граду. Основана је 1935/1936. шкоске године под називом "Прва стручна продужена школа", а настала је ...
радно време
Образовно-васпитни рад у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу обавља се у две смене, по 12 одељења. Прва смена почиње са радом у 8.00 , а завршава се у 13,55 сати. Друга смена почиње са радом у 14.00 , а завршава се у 20.00 сати ...
"МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ У СРБИЈИ"
NINI SP 3A23S ПЕКАР ДУАЛНО 15/0/3 год.
NINI SP 3A28S МЕСАР ДУАЛНО 15/0/3 год.
NINI SP 4A10S ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 30/0/4 год.
NINI SP 4F34S ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 30/0/4 год.
NINI SP 4F35S ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 30/0/4 год.
NINI SP 4F02S ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 30/0/4. год.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је допуном текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019.годину Прехрамбено – хемијској школи Ниш, државном прваку у појединачној и екипној конкуренцији за област општа и неорганска хемија, одобрило упис додатног одељења  

NINI SP 4F02S образовни профил ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. 

ИСПЛАТИ СЕ БИТИ ДРЖАВНИ ПРВАК.