ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Техничар за заштиту животне средине
Ученици стичу знања и вештине које обезбеђују стручну оспособљеност за спровоћење превентивних и заштитних мера у очувању животне средине и њеној ревитализацији. Прати и евидентира емисије штетних материја у технолошким процесима, загађења у индустрији, термоелектранама, топланама, фабрикама пијаће воде, постројењима за прераду отпадних вода, чврстог отпада.  
Након школовања ради у хемијској, прехрамбеној индустрији, пољопривреди, шумарству, аквакултури, агенцијама за заштиту животне средине и инспекцијском службама. Наставак школовања на високим школама струковних студија и факултетима.