ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Током школовања ученици стичу знања и вештине за припрему сировина, израду и контролу квалитета фармацеутских производа (таблета, капсула, сирупа, масти, емулзија, инфузуја, инјекција...). 
Након школовања могућност покретања самосталног бизниса, запошљавања у фабрикама и лабораторијама фармацеутске и хемијске индустрије. Наставак школовања на високим школама струковних студија и факултетима.