ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Техничар за биотехнологију
По завршеном школовању ученик ће стећи знања и вештине о издвајању и пречишћавању биљних и животињаких сировина од којих се прави храна (уље, шећер, скроб), о производњи лекова (антибиотика), витамина, хемикалија, енергената, о прописима заштите на раду и употреби заштитне опреме. Биотехнологија је будућност у производњи хране, пића и лекова. 
Након школовања оспособљен за самостално покретање бизниса, могућност запошљавања у фабрикама и лабораторијама прехрамбене, фармацеутске и хемијске индустрије. Наставак школовања на високим струковним школама и свим факултетима.