ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Јавне набавке
Сировине за рад школске пекаре
ЈНМВ сировине - партија 3
Електрична енергија 
Набавка радова 
ЈНМВ Извођење радова на уградњи фасадне столарије
Радови на уградњи унутрашње столарије, јавна набавка бр. 404-1Ш/50-2017