ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
У учионицама Прехрамбено-хемијске школе у Нишу своје средњошколске дане су провели бројни млади људи. Верујемо да већина њих носи лепе успомене и сећања на те дане. Управо из тог разлога смо дошли на идеју да направимо „Клуб бивших ученика ПРЕХЕМ-а“. Позивамо све бивше ученике, који имају чиме да се похвале и који желе да своје успомене поделе са нама да се јаве и постану чланови овог клуба. 
Сасвим случајно прва о којој пишемо је Сања Митић, у средњој школи Новаковић.  
Рођена је 10.01.1983. године у Нишу. Ученик наше школе је била од 1998. до 2002. образовни профил Прехрамбени техничар, а након тога је уписала Технолошки факултет у Лесковцу, смер Прехрамбено инжењерство. Где је 2008. године дипломирала са средњом оценом 9,06 у току студија и оценом 10 на дипломском испиту. Сања је уписала и докторске студије у Новом Саду, али сплет околности је задржао у Нишу. 
Јуна 2009. је почела да ради као Технолог у производњи – приправник у фирми Вундер д.о.о. и ту је остала до маја 2012. Од маја 2013. ради у погону за откуп, прераду и замрзавање воћа и поврћа Југпром д.о.о. на месту QMS Менаџера. Да је у питању млада, успешна и амбициозна жена говори и податак да школске 2016/2017.остварује своје амбиције из студентских дана и уписује докторске академске студије на Технолошком факултету у Лесковцу на смеру Технолошко инжењерство, ужа научна област Индустријска микробиологија. Тренутно приводи крају другу годину. 
Коаутор је више научних радова објављених у међународним и домаћим научним часописима, као и радова презентованих на међународним и домаћим научним скуповима. Септембра ће бити објављен њен први ауторски рад на 14. конференцији „Основни и примењени аспекти физичке хемије“ под организацијом Универзитета у Београду. 
Са нестрпљењем чекамо нову школску годину, када ће бити организовано стручно предавање, које ће Сања одржати својим бившим професорима и ученицима наше школе.  
Сања са сетом говори о својим данима у ПРЕХЕМ-у. Радо се сећа својих професора, који су је професионално усмерили и помогли јој да нађе свој пут.