ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Школа
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Историјат, основни подаци о школи и органи од значаја за рад установе
 
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
ПРЕХРАМБЕНО–ХЕМИЈСКА ШКОЛА НИШ
Ул. Милојка Лешјанина бр. 23, 18000 Ниш
тел. 018/245-645, фах. 018/248-266
ПИБ: 100666403
мат.бр. 07288476
текући рачун: 840-1773660-83
САМО ЗА МОБИЛНЕ
Мр Тања Микић Николић, директор
Душица Милојић, секретар
Драган Милојковић, референт
Мара Ћирић, помоћник директора
Гордана Микић, педагог
Весна Ристић, организатор п.н.
Предраг Трајковић, библиотекар