ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Хемијски лаборант
Хемијски техничар организује и спроводи лабораторијске поступке на подручју хемијских реакција и хемијско-физичких технолошких операција да би утврдили структуру и квалитет супстанци и услове њихове оптималне примене. 
 
Пошто координира радом у лабораторији, задужен је за прикупљање свих резултата анализа појединих узорака те у оквиру овлашћења доноси одлуке о употребљивости супстанци и о евентуалним мерама за корекцију квалитета. У оквиру свог рада хемијски лаборант и хемијско-технолошки техничар води и документацију о раду, о квалитету сировина и производа те о добијеним резултатима извештава надређене. 
 
Осим тога, спроводи надзор и одговара за поштовање мера и прописа безбедности и здравља на раду. Надзире чишћење лабораторијске опреме. Током рада води евиденцију о утрошеним хемикалијама и стању лабораторијске опреме те припрема наруџбе потребног материјала.