ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Пекар
Образовање ученика за извођење технолошких фаза процеса производње у пекарској индустрији, производњи хлеба и разних врста пецива, за рад на машинама и уређајима који се користе у пекарству. Оспособљавање ученика да примењују прописе којима се регулише производња, промет и квалитет пекарских, посластичарских производа и тестенина. Припремљени за рад захваљујући великом броју часова практичног рада и теорије која појашњава процесе рада. 
Развијање предузетничке способности код ученика и развијање еколошке свести, упознавање са прописима безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и важности њиховог доследног поштовања. Покретање самосталног бизниса кроз отварање сопствене пекаре. Могућност наставка школовања кроз доквалификацију и специјализацију