ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Прехрамбени техничар
Током школовања стиче знања за рад у фабрикама за производњу и прераду хране, лабораторијама за контролу квалитета сировина и готових производа, испитивање микробиолошких, биохемијских и хемијских особина хране. Након школовања оспособљен за самостално обављање делатности. 
Могућност запошљавања је велика и води директно у свет рада у прехрамбеној индустрији . пекарској, индустрији меса, млека, кондиторских производа (чоколада, бомбона...), шећера, уља. Наставак школовања на високим струковним школама и факултетима.