ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Школа
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Историјат, основни подаци о школи и органи од значаја за рад установе
 
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
ПРОЈЕКАТ "САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА"

Прехрамбено – хемијска школа из Ниша је једна од 15 средњошколских образовних установа у Србији у којој се током школске 2016/2017. године реализује пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Сарадњом до знања“, а који има за циљ омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном процесу и стицање функционалних и практичних знања, што доводи до унапређења наставног процеса.

Највећа добит овог пројекта је да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију часова развије нови модел организације наставе, који подразумева повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника. Сарадничка настава у оквиру пројекта „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – сарадњом до знања“ у Прехрамбено – хемијској школи траје континуирано од почетка школске године. Како би се унапредила наставна пракса и подстакло учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета један наставни час који обрађује једну тему – држе два или више наставника.

У пројекту учествују ученици сва четири разреда свих подручја рада а наставу изводе наставници општеобразовних и стручних предмета.

Током првог полугодишта смо подстакли мотивацију са обе стране катедре, а са реализацијом ових часова настављамо и даље...