Skip links

Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Прехрамбено-хемијској школи у Нишу, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Школе у оквиру надлежности које има.
Информатор о раду Школе сачињен је у складу са Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја и Упутсвом за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатор о раду објављује се у електронском и машински читљивом облику у оквиру Јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Информатор о раду Прехрамбено-хемијска школа

Ова веб локација користи колачиће за побољшање вашег веб искуства.
Home
Account
Cart
Search