Skip links

Матурски и завршни испит

Теме за матурски испит из српског језика и књижевности

Теме за матурски испит из српског језика и књижевности

Пољопривреда, производња и прерада хране

Прехрамбени техничар

Пекар

Месар

Хемија, неметали и графичарство

Хемијски лаборант
Изборни предмет

Аналитичка хемија

Инструментална анализа

Хемијска технологија

Електролитичке методе

Матурски практичан рад

Испитивања у технолошкој производњи

Хемијска технологија

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Техничар за заштиту животне средине

Изборни предмет

Математика

Општа и неорганска хемија

Органска хемија

Физичка хемија

Машине, апарати и операције

Хемијска технологија

Загађивање и заштита тла

Загађивање и заштита воде

Загађивање и заштита ваздуха

Прерада и одлагање чврстог отпада

Прерада и одлагање отпадних вода

Матурски практичан рад

Загађивање и заштита тла

Загађивање и заштита воде

Загађивање и заштита ваздуха

Прерада и одлагање чврстог отпада

Прерада и одлагање отпадних вода

Ова веб локација користи колачиће за побољшање вашег веб искуства.
Home
Account
Cart
Search