Skip links

Месар

Трајање образовања:  три године

NIME SI 3A28S

Ученик који стекне диплому месара стиче знања у области технологије месарства (припрема и прерада производа од меса), оспособљен је за припремање и дозирање сировина (ручна припрема и додавање састојака, припрема меса и прерађевина од меса, управљање аутоматским уређајима). Ученик је оспособљен да примењује знања из области хигијене и квалитета меса, поседује вештине паковања, чувања и продаје меса, оспособљен је за примену прописа којима се регулише производња и промет меса и производа од меса.
По завршетку школовања на овом трогодишњем образовном профилу – велика је могућност брзог запошљавања. Месар је дефицитарно занимање. Покретање властитог бизниса је омогућено због развоја предузетничких компетенција током школовања, док је могућност запослења у индустрији меса извесна због чињенице да је овај образовни профил изузетно тражен.
Постоји и могућност наставка школовања кроз доквалификацију и специјализацију.

Ова веб локација користи колачиће за побољшање вашег веб искуства.
Home
Account
Cart
Search