Skip links

Прехрамбено-хемијска школа је једна од најстаријих средњих стручних школа у граду. Основана је 1935/1936. школске године под називом ,,Прва стручна продужена школа“ а настала је реорганизацијом дотадашњих занатских школа у Нишу.

У току другог светског рата школа није радила, а од школске 1946/1947. наставља свој рад под називом ,,Стручна школа у индустрији и занатству“.

Од 1956. године ради као Мешовита школа ученика у привреди. Од 1972. године формира се Центар за образовање кадрова за занатсво, индустрију и комуналну привреду у оквиру кога функционише Мешовита школа за ученике у привреди.

Од школске 1978/1979. годину у Центру је дошло до реорганизације и формиране су две основне организације са радном заједницом: ООУР за прву фазу усмереног образовања ,, Ратко Павловић“ и ООУР за другу фазу усмереног образовања ,,Филип Кљајић“.

Године 1987. дошло је до издвајања ООУР за прву фазу из Центра и конституисања Школе као РО – школа прехрамбене, кожарске и хемијско-технолошке струке ,,Ратко Павловић“. Од 1997. године школа постоји под називом Прехрамбено-хемијска ,,Ратко Павловић“ да би од 2002. године променила назив у ,,Прехрамбено-хемијска школа“.

Ова веб локација користи колачиће за побољшање вашег веб искуства.
Home
Account
Cart
Search