ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Техничар за козметичку технологију
По завршеном образовању за овај профил, у трајању од четири године, ученик ће стећи знања: о основним субјективним и објективним узроцима опасности на раду у лабораторијама и погонима за добијање козметичких производа; о врстама и својствима козметичких производа; стандардизацији и узимању узорака основних и помоћних сировина и о правилном складиштењу сировина. Воде рачуна о утицају неповољног складиштења сировина на квалитет производа; о технологији добијања одређених врста козметичких производа; о правилној припреми сировина које улазе у састав козметичких производа; како се самостално организују и воде технолошки процеси производње одређеног козметичког производа и о коришћењу стручне литературе ради унапређивања процеса рада.