ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
НИШ
Ученици
О
Г
Л
А
С
Н
А

Т
А
Б
Л
А
Опис профила који постоје у Прехрамбено-хемијској школи, праћење активности око предстојећег уписа, ванредни ученици, преквалификација, доквалификација и специјализација
Д
Е
Л
А
Т
Н
О
С
Т
Г
А
Л
Е
Р
И
Ј
А
Ш
К
О
Л
А
Месар
Током школовања ученици се оспособљавају за обраду меса, производњу месних прерађевина, припрему и обраду роштиљског меса, продају меса и месних прерађевина, различите начине конзервирања хране, обраду меса у смислу сечења, мерења, паковања за продају, примену знања из области хигијене и квалитета меса. 
Могућност брзог запошљавања јер је дефицитарно занимање, покретање властитог бизниса или запослење у индустрији меса, могућност наставка школовања кроз доквалификацију, специјализацију.