Skip links

Правилници

Статут Прехрамбено-хемијске школе у Нишу

Правилник о организацији и систематизацији послова Прехрамбено-хемијске школе у Нишу

Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о изменама и допунама правилника о раду Прехрамбено-хемијске школе у Нишу

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о изменама и допунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу 2013.

Правилник о изменама и допунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу 2018.

Правилнико организацији и спровођењу испита у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о одговорности ученика Прехрамбенo-хемијске школе у Нишу

Правилник о награђивању и похваљивању ученика Прехрамбенo-хемијске школе у Нишу

Правилник о заштити података Прехрамбенo-хемијске школе у Нишу

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Прехрамбено-хемијске школе у Нишу

Правилник о ближем уређењу планирања набавки,спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у Прехрамбено- хемијској школи у Нишу

Правилник о безбедности и здрављу на раду Прехрамбено-хемијске школе у Нишу 2024.

Одлука о допунама и изменама статута Прехрамбено-хемијске школе у Нишу

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Прехрамбено-хемијске школе у Нишу

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Ова веб локација користи колачиће за побољшање вашег веб искуства.
Home
Account
Cart
Search